אדיאנטום מצוי - שערות שולמית - המשתלה במושב ביצרון