שנויית מחוספסת - אניסודונותאה - המשתלה במושב ביצרון